ylalaşyksyz sypat

[yla:laşykly]

  1. Biriniň pikiri bilen razylaşmaýan.

    • Ol bir ylalaşyksyz adamdyr.

  2. Bir mesele boýunça ylalaşyga gelinmedik, ýaraşyk edilmedik, barlyşyksyz.

    • Ylalaşyksyz göreşe galkýanlaryň sany barha köpelýär. («Häzirki zaman edebiýaty»)