ylalaşykly sypat

[yla:laşykly]

  1. Biriniň pikiri bilen razylaşykly.

    • Ylalaşykly edilen iş.

  2. Bir mesele boýunça ylalaşyga gelnen, ýaraşyk edilen, barlyşykly.

    • Ylalaşykly ýaşap bilmejek diňe iki sany halk, iki sany taýpa bar, ol-da bolsa -- baýlar we garyplar! (M. Gorkiý, Ene)