ylalaşmak işlik

[yla:laşmak]

  1. Biriniň pikirine goşulmak, biriniň pikiri bilen razylaşmak.

    • Olar biri-birleri bilen ylalaşypdyrlar. (K. Jumaýew, Dört Dogan)

    • Howa, men häzir ýataryn! -- diýip, ol ylalaşdy. (M. Gorkiý, Ene)

  2. Bir mesele boýunça ylalaşyga gelmek, ýaraşyk etmek, barlyşmak.