ykrarsyz yk‧rar‧syz sypat

[ykra:rsyz]

Sözünde durmaýan, bir sözli däl, wadasyny ýerine ýetirmeýän, lebizsiz, ähtibarsyz.

  • Hojam agaňyzyň ýanynda lebiz edilende soň, ondan dänenleriň çyn ykrarsyz boldugy bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ykrarsyzlyk