ykrarlylyk yk‧rar‧ly‧lyk at

[ykra:rlylyk]

Ykrary barlyk, bir sözlülik, lebizlilik, ähtibarlylyk.

  • Sende sähelçejik wepalylyk, ykrarlylyk duýgusy bar bolsa, onda seniň beýniň iň çüýrän ýerini bejermäge bizde ýeterlik güýç bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ykrarlylyk - ykrarlylygy.