ykmanda yk‧man‧da

[y:kmanda]

 1. Öýsüz-ilsiz entäp ýören, sergezdan.

  • Ol «ykmanda» diýen lakamy bir ýerde mekan tutmazlykdan aldy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Gepleşik dili Söw-söw syryp ýören, biderek entäp ýören, gezegen.

  • Elliň raýonda işlän wagty gören ýerden kowlup, ol işden-ol işe geçip ýören ykmandadygyny ozaldan mälimdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Menem bir gezip ýören ykmanda däl ahyry! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ykmandadygyny
 • ykmandaja
 • ykmandalar
 • ykmandalara
 • ykmandalardyr
 • ykmandalary
 • ykmandalarydyr
 • ykmandalaryň
 • ykmandalyk
 • ykmandanyň
 • ykmandaň