ykjamak işlik

[y:kjamak]

  1. Galgamak, öwüsmek, ýelkildemek, yranmak, ýelpemek.

    • Günüň altyn saçynyň tylla torlary ykjaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Bikar entäp ýörmek, biderek gezmek, söw-söw syryp ýörmek.

    • Eýläk beýläk ykjamany indi azalt! («Kolhoz Günleri»)