ykjam yk‧jam

 1. Örän ýerbe-ýer, amatly, çemeli, oňaýly.

  • Pökgen tirsegini ýassyga ykjam ornaşdyrdy-da, sag eli bilen murtlaryny sypalaşdyrmaga başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň çeýe, ykjam göwresini gabak astynda çala synlady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Berk, pugta, ynamly, hüşgär.

  • Ol aýaklaryny ýere ykjam basýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Özüňi gaty ykjam saklamalysyň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ykjamdan
 • ykjamdy
 • ykjamdyr
 • ykjamja
 • ykjamlygy
 • ykjamlygyna
 • ykjamlygyny
 • ykjamlygynyň
 • ykjamlyk
 • ykjamlylygy
 • ykjamlylygyny
 • ykjamlylyk