ykgyn yk‧gyn

[y:kgyn]

Ýeliň ygyna ýygnanan maýda saman.

  • Zogdurylyp gelýän sörtük ýeli dürküç urpaklary ondan-oňa göçürip, ürgün çägäni samanyň ykgyny ýaly sowurýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ykgynlar
  • ykgynlary
  • ykgyny