ykdysadyýet

[ykdysa:dyýet]

  1. Jemgyýetiň öndüriji güýçleri ösüş derejesine laýyk gelýän önümçilik gatnaşygynyň jemi.

    • Watanyň ykdysadyýetini, medeniýetini ýokary derejä götermek her hili bombadan güýçlüräk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Hojalyk işleriniň bir pudagynyň gurluşy, strukturasy we ýagdaýy.

    • Aragatnaşyk serişdeleriniň ykdysadyýeti.

  3. Hojalyk durmuşynyň bir pudagyny öwrenýän ylmy sapak, ders.

    • 3-4-nji sagat ykdysadyýet sapagy.