ykdysadyýet yk‧dy‧sa‧dy‧ýet

[ykdysa:dyýet]

 1. Jemgyýetiň öndüriji güýçleri ösüş derejesine laýyk gelýän önümçilik gatnaşygynyň jemi.

  • Watanyň ykdysadyýetini, medeniýetini ýokary derejä götermek her hili bombadan güýçlüräk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Hojalyk işleriniň bir pudagynyň gurluşy, strukturasy we ýagdaýy.

  • Aragatnaşyk serişdeleriniň ykdysadyýeti.

 3. Hojalyk durmuşynyň bir pudagyny öwrenýän ylmy sapak, ders.

  • 3-4-nji sagat ykdysadyýet sapagy.


Duş gelýän formalary
 • ykdysadyýetde
 • ykdysadyýetden
 • ykdysadyýetdir
 • ykdysadyýetdäki
 • ykdysadyýete
 • ykdysadyýeti
 • ykdysadyýetidir
 • ykdysadyýetimiz
 • ykdysadyýetimizde
 • ykdysadyýetimizden
 • ykdysadyýetimize
 • ykdysadyýetimizi
 • ykdysadyýetimiziň
 • ykdysadyýetin
 • ykdysadyýetinde
 • ykdysadyýetinden
 • ykdysadyýetindäki
 • ykdysadyýetine
 • ykdysadyýetini
 • ykdysadyýetiniň
 • ykdysadyýetiň
 • ykdysadyýetler
 • ykdysadyýetlerde
 • ykdysadyýetlerdäki
 • ykdysadyýetlere
 • ykdysadyýetleri
 • ykdysadyýetlerinde
 • ykdysadyýetlerine
 • ykdysadyýetlerini
 • ykdysadyýetleriniň
 • ykdysadyýetleriň
 • ykdysadyýetli