ykdyrmak yk‧dyr‧mak işlik

[y:kdyrmak]

  1. Bir zady ýeliň ugruna gidermek, şemala galgatmak, ýelpetmek.

    • Ýüpek gulpaklaryň ykdyryp ýele. Çagajyklar oýnaýarlar enaýy. (B. Seýtäkow, Gum ýeňilýär)

  2. Göçme manyda Birini bikär entetmek, biderek ýere entetmek, gapy-gapy gezdirmek.


Duş gelýän formalary
  • ykdyrmak
  • ykdyryp