ykbal

[ykba:l]

  1. Kysmat, ýazgyt, täleý, takdyr.

    • Ykbalymdakyny görerin, takdyra ten bererin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Men seniň ykbalyňa perwaýsyz garap bilmen ahyry! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  2. Durmuş, ýagdaý.

    • Ertir burowyň ykbalynyň barlag günüdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Oňa biz ekinlerimiziň ykbalyny ynanyp bilmeris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ykbalyna sogan dogramak

Biriniň durmuşyna, bagtyna erbet zyýan ýetirmek.