yk

[y:k]

  1. Ýeliň ugry.

    • Tüsseler yga bakan hereket edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Şemalyň ygy bilen dymyljyk çyglygyň läbigiň ysy gelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Jaýyň, haýatyň we ş. m. ýel, şemal degmeýän tarapy.

    • Bu wagt kontoranyň yk ýüzünde 4-5 sany ýaşuly bir ýaş ýigidiň okaýan gazetine daň salyp otyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yk - ygym, ygyň.