yk yk

[y:k]

 1. Ýeliň ugry.

  • Tüsseler yga bakan hereket edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şemalyň ygy bilen dymyljyk çyglygyň läbigiň ysy gelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Jaýyň, haýatyň we ş. m. ýel, şemal degmeýän tarapy.

  • Bu wagt kontoranyň yk ýüzünde 4-5 sany ýaşuly bir ýaş ýigidiň okaýan gazetine daň salyp otyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yk - ygym, ygyň.


Duş gelýän formalary
 • yga
 • ygam
 • ygy
 • ygym
 • ygyn
 • ygyna
 • ygynda
 • ygyndaky
 • ygyndan
 • ygyny
 • ygynyň
 • ygyň
 • ygyňa
 • ykda
 • ykdaky
 • ykdan
 • ykdy
 • ykdygy
 • ykdym
 • ykdyr
 • ykdyň
 • ykja
 • yklar
 • yklara
 • yklardan
 • yklary
 • yklaryna
 • yklaryny
 • yklarynyň
 • yklaryň
 • yklaýyn
 • ykly
 • yklydyr
 • yklygy
 • yklygyny
 • yklyk
 • yklykda
 • yklykdyr
 • yklylykda
 • yklym
 • yklyma
 • yklymda
 • yklymdan
 • yklymy
 • yklymydyr
 • yklymyň
 • yksyz
 • yksyzdyr