yhlasly yh‧las‧ly sypat

[yhla:sly]

Birine ýa-da bir işe bolan janypkeşlik, akýüreklilik, höweslilik.

 • Bular özüniň işe yhlaslylyklary bilen fabrigiň iň hormatly adamlary bolup ýetişdiler. (A. Dudyýew, Saýlanan eserler)

 • Täjigül ikiňiziň yhlaslylygyňyz hemme syryň üstüni açdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • yhlaslydy
 • yhlaslydygyny
 • yhlaslydylar
 • yhlaslyja
 • yhlaslylygy
 • yhlaslylygyna
 • yhlaslylygyndan
 • yhlaslylygyny
 • yhlaslylygyň
 • yhlaslylygyňyz
 • yhlaslylyk
 • yhlaslyrak
 • yhlaslysy