yhlasly sypat

[yhla:sly]

Birine ýa-da bir işe bolan janypkeşlik, akýüreklilik, höweslilik.

  • Bular özüniň işe yhlaslylyklary bilen fabrigiň iň hormatly adamlary bolup ýetişdiler. (A. Dudyýew, Saýlanan eserler)

  • Täjigül ikiňiziň yhlaslylygyňyz hemme syryň üstüni açdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)