yhlas yh‧las at

[yhlas]

Birine ýa-da bir işe bolan janykgyn, höwes, akýüreklilik bilen garaýyş.

 • Yhlas bilen ýapyşanlar her zada, ýetişer hemişe maksat-myrada. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • yhlasa
 • yhlasam
 • yhlasdyr
 • yhlaslaram
 • yhlaslaryny
 • yhlasly
 • yhlaslydy
 • yhlaslylygy
 • yhlaslylygyna
 • yhlaslylygyndan
 • yhlaslylygyny
 • yhlaslylygyň
 • yhlaslylygyňyz
 • yhlaslylyk
 • yhlaslysy
 • yhlassyz
 • yhlasy
 • yhlasydy
 • yhlasydyr
 • yhlasym
 • yhlasyma
 • yhlasymda
 • yhlasymy
 • yhlasymyz
 • yhlasymyza
 • yhlasymyzy
 • yhlasyn
 • yhlasyna
 • yhlasynda
 • yhlasyndan
 • yhlasyny
 • yhlasynyň
 • yhlasyň
 • yhlasyňa
 • yhlasyňy
 • yhlasyňyzyň