yhlas at

[yhlas]

Birine ýa-da bir işe bolan janykgyn, höwes, akýüreklilik bilen garaýyş.

  • Yhlas bilen ýapyşanlar her zada, ýetişer hemişe maksat-myrada. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. (nakyl)