ygtykat yg‧ty‧kat at

[ygtyka:t]

Bir düşünjä bolan ynanç, ynam.

 • Didaryň görmesem, tutarmen ýasyň, Ygtykadym bol, başyňa döneýin! (Kätibi)


Duş gelýän formalary
 • ygtykata
 • ygtykatlar
 • ygtykatlara
 • ygtykatlary
 • ygtykatlarymyzyň
 • ygtykatlaryna
 • ygtykatlaryny
 • ygtykatlaryňa
 • ygtykatly
 • ygtykaty
 • ygtykatymyzy
 • ygtykatyna
 • ygtykatyny
 • ygtykatyň
 • ygtykatyňyz