ygtyýarsyzlyk yg‧ty‧ýar‧syz‧lyk at

[ygtyýarsyzlyk]

  1. Hiçbir zada ygtyýar, rugsat, erk edip bilmezlik.

  2. Göçme manyda Erke, ygtyýara bagly bolmazlyk, erksizlik.

    • Ol şu ýerde öz gözünden ygtyýarsyzlykda dökülen ýaş damjalaryny eli bilen syrdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ygtyýarsyzlyk - ygtyýarsyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • ygtyýarsyzlykda