ygşyldatmak işlik

Ygşyldyly ses çykarmak, ygşyldyly ses etdirmek.

  • Mylaýym şemal öwsüp, agaçlaryň şahalaryny yralap, ýapraklaryny ygşyldadýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýuwaş öwüsýän ýumşajyk ýel ekinleri ygşyldadýar. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)