ygşyldatmak yg‧şyl‧dat‧mak işlik

Ygşyldyly ses çykarmak, ygşyldyly ses etdirmek.

  • Mylaýym şemal öwsüp, agaçlaryň şahalaryny yralap, ýapraklaryny ygşyldadýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýuwaş öwüsýän ýumşajyk ýel ekinleri ygşyldadýar. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ygşyldatmak - ygşyldadýar, ygşyldadar, ygşyldadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ygşyldadýar