yşnakly

Ýagty, açyk, sypaýy.

  • Onuň gülümsireýän yşnakly gözlerinde üýtgeşik bir zat saýgarmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol ýüzi yşnakly, gözleri alakjap garaýan bir adamdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)