yşgalaň

seret

  • Kim gapynyň yşgalaňyndan, kim bosaganyň gapdalynda, her haýsy yş tapan ýerinden yşyklaýardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)