yňryljyramak işlik

  1. Wagtal-wagtal yňranyp, zaryn seslenmek.

  2. Käýarym yňranyp seslenmek (düýe barada).

    • Guýynyň ýounda köşekli gök düýe yňryljyraýardy. Urlanda yňryljyrap ötäýder ýaly, ol haýwan däl ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)