yňranmak işlik

  1. Agyry, näsaglyk we ş. m. zerarly zaryn seslenmek.

    • Jaý ýerinden degen okuň awusyna zaryn-zaryn yňrandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bozlaýan ýaly ýuwaş seslenmek (düýe barada).