wysal wy‧sal at

[wysa:l]

Duşma, duşuşma, gowuşma.

 • Ajy aýralyk ýamandyr, wysaly dilär göwnüm. («Görogly» eposy)

 • Wysala doýmak olmaz, hijrana dözmek olmaz. (Magtymguly)

wysal bolmak

Duşmak, duşuşmak.

 • Ugradym Ylýasa, Hyzr oldy wysal. (Magtymguly)


Duş gelýän formalary
 • wysala
 • wysaldyr
 • wysallaryň
 • wysaly
 • wysalym
 • wysalyn
 • wysalyna
 • wysalyny
 • wysalyň
 • wysalyňa
 • wysalyňda