wyjyrdamak wy‧jyr‧da‧mak işlik

Wyjyrdyly gürlemek, çalt-çalt düşnüksiz gürlemek, geplemek.

  • Ol enaýyja wyjyrdady. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • wyjyrdady