wyždanlylyk wyž‧dan‧ly‧lyk at

[wyžda:nlylyk]

Sap ýüreklilik, ynsaplylyk, adamkärçiliklilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wyždanlylyk - wyždanlylygy.


Duş gelýän formalary
  • wyždanlylygy
  • wyždanlylygyny
  • wyždanlylykdyr