wyždan wyž‧dan at

[wyžda:n]

Haýa-şerim, ynsap, adamkärçilik.

 • Eger kalbyň wyždany bar adam bolsa, beýle sözleri çekip çydamazdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • wyždana
 • wyždandan
 • wyždandy
 • wyždanlaryndan
 • wyždanlaryny
 • wyždanly
 • wyždanlylygy
 • wyždanlylygyny
 • wyždanlylyk
 • wyždanlylykdyr
 • wyždansyz
 • wyždansyzlygam
 • wyždansyzlyk
 • wyždansyzlykda
 • wyždany
 • wyždanym
 • wyždanymyň
 • wyždanyna
 • wyždanyny
 • wyždanynyň
 • wyždanyň
 • wyždanyňy
 • wyždanyňyz
 • wyždanyňyzda
 • wyždanyňyzyň