wolostnoý wo‧lost‧noý

Wolost çinownigi, häkimi.

  • Wolostnoýlar, çinownikler çykmakçy bolanda, polkownik elini daldalady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • wolostnoýa
  • wolostnoýlar
  • wolostnoýy
  • wolostnoýyň