wiza wi‧za

 1. Gulluk wezipesindäki adamyň dokumente ýazan belligi.

  • Arza wiza goýmak.

 2. Bir ýurda barmaga ýa-da ondan çykyp gitmäge, üstünden geçmäge ygtyýar, rugsat berlenliginiň pasportda bellenmegi.


Duş gelýän formalary
 • wizadygyny
 • wizalar
 • wizalara
 • wizalaram
 • wizalary
 • wizalaryny
 • wizalarynyň
 • wizalaryň
 • wizaly
 • wizany
 • wizanyň
 • wizasy
 • wizasyny
 • wizasynyň
 • wizasyz