wezirlik

[wezi:rlik]

Weziriň käri, ýagdaýy.

  • Tahyryň kakasy Bahyr Babajan patyşa wezirlik edipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wezirlik - wezirligi.


Duş gelýän formalary
  • wezirlige
  • wezirliginden