wezipe at

[wezipe]

  1. Belli bir borjy ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly gulluk.

    • Ownuk feodallar ofiserlik wezipelerini alypdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)

  2. Ýerine ýetirilmeli , borç, maksat.

    • Okuwlaryny wagtynda taýýarlamak we ýoldaşlaryna görelde bolmak her bir pioneriň esasy wezipesidir.

  3. Bir işi ýerine ýetirmekligi, çözmekligi talap edýän mesele.

    • Aşyr seniň öňüňde jogapkärli wezipe durýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)