wekillik

[weki:llik]

  1. Wekiliň wezipesini ýerine ýetirmeklik, wekil bolmaklyk.

  2. Biriniň bähbidini göz öňünde tutýan edara.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wekillik - wekilligi.