wekilçilik

[wekilçilik]

seret wekillik

  • BMG-niň Baş aszsambleýasynda guramanyň ähli çlenleri wekilçilik edýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wekilçilik - wekilçiligi.