wehimli sypat

Howply, gorkuly, hatarly.

  • Beýle wehimli halda agzyňa eýelik etmeseň bolmaz! (M. Gorkiý, Ene)

  • Goşunlaryň bary häzirlensin, wehimli ýerlere patgul goýulsyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)