weýrançylyk weý‧ran‧çy‧lyk

[weýra:nçylyk]

Köplenç hojalykda, ykdysadyýetde bütinleýin harap, zaýa edilmeklik, weýran edilmeklik, berbatçylyk.

 • Ol uruş odunyň ýeten ýerindäki weýrançylyklary onçakly akylyna getirip bimeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem weýrançylyk - weýrançylygy.


Duş gelýän formalary
 • weýrançylyga
 • weýrançylygy
 • weýrançylygyna
 • weýrançylygyny
 • weýrançylygynyň
 • weýrançylygyň
 • weýrançylykdan
 • weýrançylyklar
 • weýrançylyklara
 • weýrançylyklarda
 • weýrançylyklary
 • weýrançylyklaryň
 • weýrançylykly