wazyrdamak işlik

Wazyrdyly seslenmek, wazlamak.

  • Taýak onuň üstünden wazyrdap geçdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Samolýat wazyrdap başlanda, Aýsoltan hiçbir zat duýmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)