watançylyk

Öz watanyňa berilmeklik, öz watanyňa, halkyňa bolan-söýgi, watan bähbidi üçin gahrymançylyk etmeklik, gerek ýerinde janyňy gurban etmeklik.

  • Meniň agam watançylyk ugrunda gahrymanlarça gurban boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem watançylyk - watançylygy.