warwar

Taryh termini Gadymy Greklerde, Rimlilerde: Keseki ýurtly, gelmişek.

  • Warwarlaryň çozup girmekleri netijesinde Rim synypdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)