warryldatmak işlik

War-war etdirmek, warryldyly seslendirmek.

  • Motoryny warryldadyp, her gün diýen ýaly şu köçeden geçýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem warryldatmak - warryldadýar, warryldadar, warryldadypdyr.