wajyp

[wa:jy:p]

Aýratyn uly ähmiýeti bolan, gaýra goýup bolmaýan, möhüm, derwaýys, gerekli, zerur.

  • Bu ýerde Myrat üçin wajyp mesele çözülýärdi. («Mydam Taýýar» Gazeti)

  • Özüňiziň çykyşyňyzda şu wajyp mesele barada zerur zatlary gürrän etmediňiz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wajyp - wajyby.