wagyrdy

Märeke, köpçülik gürrüňinden çykýan galmagally ses.

  • Gazma gabsaly ak öýüň içinden çykýan gülki gatyşykly wagyrdyny eşitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)