wagyrdamak wa‧gyr‧da‧mak işlik

Wagyr etmek, gykylyk etmek, gopgun tutuşmak, wagyrdyly ses ekmek.

  • Olaryň uzakdan wagyrdap sesleri eşidilýärdi.


Duş gelýän formalary
  • wagyrdap
  • wagyrdaýardy