wagon

Ýük daşamak we ýolgaçylary gatnatmak üçin parowoza tirkelip ýöredilýän transport serişdesi.

  • Biz ertir öz atlarymyz bilen wagona münmelidiris. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Wagondan düşürilen köprüler dag ýaly üýşüp durdy. («Tokmak» žurnaly)