waglamak wag‧la‧mak işlik

Wag-wag edip ses çykmak, waggyldyly seslendirmek.

  • Sil suwunyň waglap akýan sesi uzakdan eşidilýärdi.


Duş gelýän formalary
  • waglama
  • waglap
  • waglarda
  • waglaýyn