wagşylyk

Wagşylarça edilýän hereket, rehimsizlik, gazaplyk, wyždansyzlyk.

  • Eziz öz wagşylygyny bütin köplüge göz edip, ýene bir gezek görkezipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wagşylyk - wagşylygy.