wadyrdamak işlik

Çalt-çalt düşnüksiz gürrüň etmek, sözlemek.

  • Ol gapydan giren badyna wadyrdap başlady.