wadyrdaşmak işlik

Çalt-çalt düşnüksiz gürrüň edişmek, sözleşmek.