waňkyryşmak waň‧ky‧ryş‧mak işlik

Urulmak, ýenjilmek sebäpli waňk-waňk edişip gygyryşmak, çyňsaşmak.


Duş gelýän formalary
  • waňkyryşýar