waňkyrmak işlik

Urulmak, ýenjilmek zerarly waňk-waňk edip seslenmek, çyňsamak (it we ş. m. haýwanlar hakynda).

  • Salnan daş güjüge degdimi, nätdimi, ol waňkyryp gaçdy.