wäşilik wä‧şi‧lik

Degişgenlik, bälçiklik, oýunçylyk.

  • Aşyr oňa ähmiýet bermän wäşilige saldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wäşilik - wäşiligi.


Duş gelýän formalary
  • wäşilige
  • wäşiligi
  • wäşiligine