uzur

[uzu:r]

Könelişen söz seret ötünç

  • Ol myhmanlardan uzur sorap, garrynyň öňünden çykdy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)